Alexis Zorbas

Alexis Sorbas
Info
Alexis Zorbas Griechenland / Vereinigte Staaten 1964, 142 min
R Mihalis Kakogiannis
B Nikos Kazantzakis (Buch), Mihalis Kakogiannis
K Walter Lassally
M Míkis Theodorakis
D Anthony Quinn, Alan Bates, Irene Papas, Lila Kedrova, Sotiris Moustakas, Anna Kyriakou, Takis Emmanuel, Eleni Anousaki, George Foundas, George P. Cosmatos, Pia Lindström, Yorgo Voyagis